Ontstaan vereniging

Basketbalvereniging Seagulls is ontstaan uit een Teamplayersproject van ST4R. Een groep van 8 studenten heeft gezamenlijk onderzoek gedaan naar de vraag en het aanbod van basketbal in Den Haag en kwam tot de conclusie dat het hard nodig is dat er een nieuwe basketbalvereniging zou komen.

 

Al jaren is HBV The Jumpers de enige traditionele vereniging in Den Haag, een stad met meer dan 500.000 inwoners. Daarnaast is ST4R al jaren heel actief op het gebied van straaten schoolbasketbal in de stad.

 

Uit onderzoek van de gemeente Den Haag blijkt dat basketbal in Den Haag in de top 10 van meest populaire sporten staat. Het onderzoek van de groep Teamplayers wees uit dat het bij kinderen en jongeren zelfs in de top 5 staat. Met de resutaten van de onderzoeken zijn de Teamplayers aan de slag gegaan met het uitdenken hoe een basketbalvereniging in de samenleving van nu het best georganiseerd zou kunnen worden. Plannen werden gemaakt, documenten geschreven en nu is dan eindelijk het moment om samen met alle leden de ideeën in de praktijk te brengen bij basketbalvereniging Seagulls!

Missie & Visie

Missie

De missie van deze vereniging is om zoveel mogelijk mensen aan het basketballen te krijgen in Den Haag en zodoende de sport in Den Haag te laten groeien.

Visie

Basketbal in verenigingsverband te organiseren op een manier die past bij de samenleving van nu.

 

Onze waarden

Familiair
Wij zijn een vereniging waar mensen zich thuis moeten voelen. We vinden het belangrijk dat er saamhorigheid is en iedereen zich thuis voelt.
 
Respect
Binnen de vereniging gaan we respectvol met elkaar om. Dit geldt voor leden, maar ook voor bezoekers.
 
Samenwerking
Samenwerking is een van de pijlers voor succes. Binnen de basketbalsport is samenwerking essentieel om de sport binnen en buiten het veld in een positief daglicht te zetten en te houden. Dit geldt zowel binnen de vereniging als daarbuiten.
 
Betrokkenheid
Betrokkenheid is de belangrijkste pijler binnen onze vereniging. Ieder lid binnen onze vereniging dient zijn steentje bij te dragen aan het succes van de vereniging, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen.
 
Plezier
Binnen onze vereniging is het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt en plezier heeft, zowel binnen als buiten het veld.