Het Machtigingsformulier voor Seizoen 2018-2019 volgt zo spoedig mogelijk.