Contributie Seagulls 2019/2020  

Volwassenen €325,-
Recreant €175,-
U20 en jonger €250,-
U20 recreant €125,-
 
Je kunt op twee manieren de contributie voldoen:
– In één keer betalen: De totale verschuldigde contributie dien je uiterlijk op 15-09-201 over te hebben gemaakt op het rekeningnummer NL94 RABO 0310 3433 64 t.n.v. Basketbalvereniging Seagulls o.v.v. Contributie 2019/2020 en je naam.
 
– In 2 termijnen betalen. Mocht u de contributie niet in een keer kunnen betalen, dan kan je de contributie in 2 delen betalen. Dit kan alleen via een automatische incasso en deze zal worden geïnd in september 2019 en februari 2020. Zorg dat je vóór 7 september het machtingsformulier hebt ingevuld en ondertekend en dit inlevert bij een van de bestuursleden of verstuurd naar: Y. Roseboom, Penningmeester Seagulls, van Speijkstraat 21, 2518 EV, Den Haag. De machtigingsformulieren worden zo spoedig mogelijk beschikbaar gemaakt.
Kortingen:
– Gezinskorting: Het 2e op het zelfde adres wonende familielid onder de 18 jaar krijgt een korting van 25%. Het 3e op het zelfde adres wonende familielid onder de 18 jaar krijgt een korting van 50%. De hoogste korting wordt verrekend op het jongste familielid.
 
– Ooievaarspas: Wie in het bezit is van een Ooievaarspas, krijgt op vertoon daarvan 50% korting op de contributie. Voor jongeren onder 18 jaar is dit zelfs 100%. Heb je vorig seizoen je Ooievaarspas gebruikt, dan dient je elk seizoen opnieuw je pas aan te bieden. Indien je gebruik wilt maken van deze regeling, stuur je een mail naar bestuur@seagulls.nl om een afspraak te maken om je pas te laten scannen. Ook dit dient te gebeuren vóór 15-09-2018!
 
– Bij inschrijvingen tijdens het seizoen: Wie tijdens het seizoen lid wil worden, betaalt de volgende percentages van de contributie:
Bij inschrijving na 1 november: 90% contributie
Bij inschrijving na 1 januari: 70% contributie
Bij inschrijving na 1 maart: 50% contributie

 

Niet tijdig betaald?
Bij niet tijdig betalen ontvang je eerst een herinnering. Indien na de herinnering niet binnen 2 weken wordt betaald, wordt je direct geschorst van wedstrijden en trainingen. Mocht je dan nog niet binnen 2 weken hebben betaald, dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven, waarbij de incassokosten voor jouw rekening komen.

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren vóór 1 juni van het lopende seizoen. Na die datum wordt jouw lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Dus, zeg je jouw lidmaatschap op of ná 1 juni op, dan ben je verplicht het volledige contributiebedrag te betalen voor het daaropvolgende seizoen. Schrijf je je wel uit voor 1 juni en besluit je daarna toch te blijven, schrijf je dan weer in voor 1 september.
Opzegging (bij voorkeur) per e-mail: bestuur@seagulls.nl

 
Download de informatie via de link hier beneden.