De oprichter

Bas, 23 jaar, in 2014 vijfde jaars Sportmanagement student op de Haagse hogeschool. in 2015 heeft hij Teamplayers-stage bij ST4R gelopen. Tijdens deze stage is hij met een groep stagiaires bezig geweest het idee van nieuwe verenigingen en plannen uit te werken voor nieuwe verenigingen in Den Haag. Tijdens deze stage is hij enthousiast geraakt over het idee om een nieuwe vereniging te starten. Dit is niet bij alleen een idee gebleven. Samen met ST4R hebben ze alle plannen en ideeën verder uitgedacht. Naar mate het plan meer gestalte kreeg sloten de andere bestuursleden zich bij hem aan. Zelf speel hij regelmatig op ST4R court/ Tweeboom, omdat hij 1 minuut lopen van dit plein af woont en is ook ambassadeur van dit plein in de jeugdsport raad Segbroek.

De voortzetters

Inmiddels heeft Bas in 2018  het stokje doorgegeven aan een gloednieuw bestuur van gemotiveerde basketbal liefhebbers en zij gaan er ook weer voor zorgen dat Basketbal club Seagulls een sportieve toekomst tegemoet gaat.

Nieuwe Bestuursleden zijn:

Voorzitter: Guy van der Kolk.

Secretaris: Bouke Lobé

Penningmeester: Yvonne Roseboom

Ondersteunend: Raul Miranda en Lana van Driel