Welkom bij Basketbalvereniging Seagulls

Alle berichten door op Seagulls Den Haag

[Foto’s] – Tweede zaterdagtraining

Afgelopen zaterdag was de tweede training in Sporthal Houtzagerij Den Haag onder leiding van Edgar Da Costa. De opkomst was verdubbeld ten opzichte van de week daarvoor. Deze stijgende lijn willen we graag vasthouden. Ook hebben we onze eerste vrouwelijke deelneemster mogen ontvangen. 

Komende zaterdag zal de training een uurtje vroeger starten. De training zal dus van 15.00 tot 18.00 uur zijn. Zet het in je agenda en tot zaterdag!

Start seizoen 2016-2017!

Het nieuwe basketbalseizoen staat voor ons op het punt van beginnen. 

HoutzagerijVanaf 1 Oktober zullen we elke zaterdag tussen 16.00 en 19.00 trainingen aanbieden. De eerste twee uur zullen gebruikt worden voor georganiseerde training. Het laatste uur zal gebruikt worden
om vrij te spelen. Deze trainingen zullen lopen van 1 Oktober t/m 17 December. Hierna zal het trainingsschema er anders uit gaan zien in verband met het spelen van competitie. Hoe dit er precies uit zal gaan zien zullen we te zijner tijd laten weten.

Als vergoeding voor deze trainingen zullen we een bedrag van €48,- vragen. Voor dit bedrag kunt u alle 12 keer deelnemen. Deze trainingen kunt u beschouwen als voorbereiding op de tweede helft van het officiële seizoen, waarin we competitie zullen gaan spelen.

U kunt uw aanmelding voor deze trainingen bevestigen door een mail te sturen naar secretaris@seagulls.nl. Hierna zult u de informatie ontvangen over de betalingswijze. Houdt er rekening mee dat de betaling voorafgaand aan de trainingen voldaan moet zijn. Voor de aanmelding per mail vragen we u om de onderstaande bijlage volledig in te vullen en terug te sturen naar het bovengenoemd
e mailadres. 

aanmeldingsformulier-trainingen-okt-dec 

Vanaf de tweede helft van het komende seizoen (2016-2017) willen we met drie teams competitie gaan spelen. Dit zal rond Januari zijn. Een van de drie teams zal een heren team worden. Hoe de invulling van de andere twee teams eruit zal gaan zien is afhankelijk van het aantal aanmelding voor een bepaalde leeftijdscategorie.

Afgelopen jaar zijn we onze activiteiten gestart in sporthal Gaslaan. Deze hal is qua locatie en bereikbaarheid erg aantrekkelijk voor ons geweest. Echter zullen we geen gebruik van deze hal meer gaan maken omdat de belijning en de baskets niet voldoen aan de eisen van de NBB. Omdat we ons ingesteld hebben op het spelen van competitie komt deze hal niet meer in aanmerking. In plaats hiervan zullen we dit jaar in eerste instantie gebruik gaan maken van sporthal Houtzagerij (Hobbemastraat 93). Deze hal voldoet aan alle eisen van de NBB en ligt centraal gelegen in Den Haag. 

Mocht u hier vragen over hebben kunt u deze sturen naar info@seagulls.nl.